Programvarehuset Powel har utviklet en tjeneste som vil effektivisere arbeidet til strøminstallatører. Dette vil også komme strømkundene til gode. Foto: iStock

Automatiserte nettmeldinger skal redusere saksbehandlingstiden fra rundt 14 dager til noen få sekunder.

Det er teknologi utviklet av Powel som gjør dette mulig, en tjeneste som ikke bare skal effektivisere arbeidet til strøminstallatører, men også komme strømkundene til gode, ifølge en pressemelding fra Powel.

Ifølge pressemeldingen er tjenesten utviklet i samarbeid med TrønderEnergi Nett, og skal gjøre det mulig med automatisk godkjenning av enkelte typer nettmeldinger på lavspenningsnettet, med kraftig redusert behandlingstid.

– I dag er gjennomsnittlig saksbehandlingstid cirka 14 dager. Med den nye løsninger vil godkjenningen gjøres digitalt på få sekunder, sier prosjektleder i Powel, Eirin Bye.

Etter en lengre utviklingsprosess ser nå TrønderEnergi Nett fram til å ta i bruk tjenesten. De ønsker også å videreutvikle tjenesten slik at flere og mer komplekse nettmeldinger kan automatiseres, fremgår det av pressemeldingen.

– Vår ambisjon er selvbetjente installatører og montører ute i felt, som raskt får tilbakemelding via tjenesten. Vi ser fram til å teste ut systemet og forventer at saksbehandlingen og det daglige arbeidet for installatørene vil gå mye raskere enn før, sier Marius André Olsen, prosjektansvarlig for avdeling Nettdrift hos TrønderEnergi Nett.