Nordled bygger verdens første hydrogenferge, som skal settes i drift i 2021. Illustrasjon: Nordled

I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.

En industrigruppe med BKK, Equinor, Air Liquide og seks andre partnere har søkt støtte fra PILOT-E programmet for å få prosjektet frem til investeringsbeslutning, ifølge en melding på BKKs nettside.

Det er budsjettert med 88 millioner kroner for å bringe prosjektet frem til investeringsbeslutning. Den 12. desember i år vil industrigruppen få svar på søknaden om 35 millioner kroner i støtte fra PILOT-E. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, opplyses det meldingen.

I løpet av neste år har BKK, Equinor og Air Liquide en plan om å etablere et felles selskap for satsing på flytende hydrogen, som også vil omfatte tungtransport og industri. Air Liquide er et fransk selskap som ifølge  meldinger har stor kompetanse på teknologi, produksjon og distribusjon av hydrogen globalt. Infrastrukturen for maritim sektor kan også brukes til tungtransport.

I 2024 vil det norske skipstrafikken ifølge meldingen ha behov for 20 – 30 tonn flytende hydrogen hver dag. 30 tonn/dag tilsvarer anslagvis 80 megawatt effektbehov. I 2030 kan potensialet være 50 tonn til maritim bruk, ifølge en rapport fra DNV. I tillegg kommer behovet til tungtransport og industri.

– Ikke alle områder egner seg for direkte elektrifisering, og da er flytende hydrogen en interessant energibærer. I første omgang jobber vi nå med maritim sektor, men på sikt vil vi også se på tungtransport og industri, sier Bjørn Sundland, som leder BKKs satsing på hydrogen.