En rapport utarbeidet for NVE av to studenter viser at det er mulig å redusere bruken av SF6 som brytemiddel i høyspenningsanlegg. Foto: NVE

Det finnes gode alternativer til SF6

SF6 er en av de sterkeste klimagassene vi kjenner. Det er mulig å redusere bruken av den.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 11:09

På grunn av sine spesielle egenskaper er SF6 en viktig del av brytere i høyspenningsanlegg (GIS-anlegg). Økende fokus på klimavennlige løsninger har ført til at flere produsenter nå begynner å tilby løsninger uten SF6 opp til spenningsnivå på 132 kV.

Sommeren 2019 engasjerte NVE to studenter for å undersøke alternativer til bruken av SF6, ifølge en pressemelding fra NVE. I rapporten fremgår det at det finnes gode alternativer som ikke fantes for bare få år siden.

Det finnes kommersielle alternativer uten SF6 for GIS-anlegg med spenningsnivå opp til 145 kV, ifølge rappporten. 

Det er i dag ingen avgift på SF6 i Norge slik det er på utslipp av diverse andre miljøskadelige gasser. I 2002 ble det opprettet en avtale mellom Miljøverndepartementet og kraftsektoren som skulle minke utslipp av SF6 gjennom opplæring og opplysning om tekniske forbedringer og tiltak i GIS-anlegg. Det ble i slutten av 2018 innført rapporteringsplikt på beholdning og forbruk av SF6 i Norge.

I Norge har BKK Nett og Lyse Elnett installert SF6-frie GIS-anlegg. Interessen for GIS-anlegg uten SF6 virker å øke for flere nettselskaper, da stadig flere sender inn konsesjonssøknader til NVE der de søker om SF6-frie GIS-anlegg.

I en undersøkelse utført i forbindelse med rapporten kom det også frem at nettselskaper i Norge er positive til alternative løsninger til SF6 i GIS-anlegg, og den underbygger også at interessen er begrunnet med at selskapene ønsker mer miljøbevisste løsninger.

SF6, svovelheksafluorid, er en av de sterkeste klimagassene vi kjenner, med et globalt oppvarmingspotensial som er 23500 ganger høyere enn CO2, ifølge pressemeldingen fra NVE.

På forsiden nå

– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.