En rapport utarbeidet for NVE av to studenter viser at det er mulig å redusere bruken av SF6 som brytemiddel i høyspenningsanlegg. Foto: NVE

SF6 er en av de sterkeste klimagassene vi kjenner. Det er mulig å redusere bruken av den.

På grunn av sine spesielle egenskaper er SF6 en viktig del av brytere i høyspenningsanlegg (GIS-anlegg). Økende fokus på klimavennlige løsninger har ført til at flere produsenter nå begynner å tilby løsninger uten SF6 opp til spenningsnivå på 132 kV.

Sommeren 2019 engasjerte NVE to studenter for å undersøke alternativer til bruken av SF6, ifølge en pressemelding fra NVE. I rapporten fremgår det at det finnes gode alternativer som ikke fantes for bare få år siden.

Det finnes kommersielle alternativer uten SF6 for GIS-anlegg med spenningsnivå opp til 145 kV, ifølge rappporten. 

Det er i dag ingen avgift på SF6 i Norge slik det er på utslipp av diverse andre miljøskadelige gasser. I 2002 ble det opprettet en avtale mellom Miljøverndepartementet og kraftsektoren som skulle minke utslipp av SF6 gjennom opplæring og opplysning om tekniske forbedringer og tiltak i GIS-anlegg. Det ble i slutten av 2018 innført rapporteringsplikt på beholdning og forbruk av SF6 i Norge.

I Norge har BKK Nett og Lyse Elnett installert SF6-frie GIS-anlegg. Interessen for GIS-anlegg uten SF6 virker å øke for flere nettselskaper, da stadig flere sender inn konsesjonssøknader til NVE der de søker om SF6-frie GIS-anlegg.

I en undersøkelse utført i forbindelse med rapporten kom det også frem at nettselskaper i Norge er positive til alternative løsninger til SF6 i GIS-anlegg, og den underbygger også at interessen er begrunnet med at selskapene ønsker mer miljøbevisste løsninger.

SF6, svovelheksafluorid, er en av de sterkeste klimagassene vi kjenner, med et globalt oppvarmingspotensial som er 23500 ganger høyere enn CO2, ifølge pressemeldingen fra NVE.