Linje

NVE har gitt konsesjoner til å bygge Åsen trafostasjon og utbedring av 66 kV nettet i Odda.

NVE gir Statnett konsesjon til å bygge ny transformatorstasjon på Åsen, og Odda Energi konsesjon til å utbedre strømnettet mellom, Åsen, Tyssedal og Eitrheimsneset i Odda kommune i Hordaland, ifølge en pressemelding fra NVE.

Utbedringene i strømnettet er nødvendige for at den kraftkrevende industrien i Odda skal kunne utvide sin virksomhet, opplyses det i pressemeldingen.