I et strekk på 9,1 kilometer på Hægeland i Vest-Agder skal Omexom erstatte eksisterende linje med høyspentkabel i bakken. Foto: Omexom

På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.

Ikke bare skal ny høyspentkabel graves ned på strekket Hægeland – Bjelland. Samtidig skal den gamle luftlinjen demonteres, inkludert nedbygging av tre trafobukker i kiosk, ifølge en melding på hjemmesiden til Omexom.

Den nye høyspentkabelen utgjør del 2 og 3 av «Hægelandslinja». Den gamle linja skiftes ut på grunn av lite tverrsnitt og høy alder på linja. Det er første gang Agder Energi Nett har et oppdrag som innebærer graving i så stort omfang i skogslende og grisgrendt strøk for å erstatte luftlinje med kabel i bakken, opplyses det i meldingen.

Prosjektet skal være ferdig høsten 2020. BU Omexom Distribution South/East vant tidligere også del 1 av prosjektet, her er det ca. 3 kilometer linje som skal bygges om til belagt linje, fremgår det av meldingen.