Et samfunnsbidrag på 65 milliarder kroner fra fornybarnæringen i 2018 er det største noensinne. Foto: Statkraft

I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.

Dette er det største bidraget noen gang, og en markant økning fra 2017, ifølge en artikkel på Energi Norges nettside. Kraftprodusentene, nettselskapene og strømleverandørene leverte gode resultater i 2018, og dermed også med betydelige inntekter til offentlige eiere og skattemottagere.

Av de 65 milliardene gikk 51,6 milliarder til staten, 7,0 milliarder til kommunene hvor kraftverkene ligger og 6,5 milliarder til kommuner og fylkeskommuner som eier kraftverkene og nettselskapene. Utbytte til private eiere av kraftproduksjon var til sammenlikning 320 millioner kroner, opplyses det i meldingen.

I fjor betalte vannkraftprodusentene for første gang over 10 milliarder kroner i grunnrenteskatt til staten, fremholder Energi Norge, og opplyser at det i regnestykket også inngår ulike forbruksavgifter på strøm, som samlet utgjør nær 28 milliarder kroner.

– Høy kraftproduksjon og høye kraftpriser bidro til resultatene som tilbakefører over 65 milliarder kroner til fellesskapet. Vi må helt tilbake til 2010 for å finne liknende tall, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Fornybarnæringen sysselsetter rundt 20.000 mennesker over hele Norge.