Klimautslippene i Norge gikk i 2018 ned med rundt 0,9 prosent. Foto: Tore Halvorsen

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 450.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2018, tilsvarende rundt 0,9 prosent.

Dette fremgår av tall fra SSB. Utslippene var på 52 millioner tonn. Dette er de laveste utslippene siden 1995, ifølge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Hovedårsaken er en betydelig reduksjon i utslipp av HFK-gasser. Siden 2003 har det vært en økende avgift på disse som har medført et betydelig fall i importen, ifølge pressemeldingen.

Norges klimamål for 2030 er å redusere de norske utslippene med 40 prosent. Neste år har regjeringen varslet at klimamålet skal forsterkes ytterligere. 

– Norge skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030. Da må vi fortsette å utvikle nødvendige teknologier og nye næringer uten utslipp, som samtidig gir oss økt, grønn konkurransekraft, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.