Istad Kraft, lanserer sammen med partner geo, en ny løsning for å kontrollere oppvarming og varmtvann. Illustrasjon: Istad Kraft/geo

Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.

De to selskapene er ferdig med en tre år lang utvikling- og testperiode av løsningen. Med utrullingen som begynner i desember er det ifølge en  pressemelding fra selskapene selskapene første gang norske husstander får tilgang til en løsning for å kontrollere oppvarmingen og varmtvannet i huset.

Istad Kraft og geo har samarbeidet om å teste løsningen i hus og hytter der varmekildene omfatter elektriske paneler, gulvvarme, varmepumper og varmtvannsystemer. Kundene sparer ifølge meldingen ikke bare energi, men kan også redusere kostnader ved å koble løsningen opp til Nordpool-tariffene der disse er tilgjengelig.