evenstad
Evenstad kraftstasjon i Froland kommune i Agder. Arkivfoto: Agder Energi

Årets første ni måneder hadde Agder Energi et underliggende resultat etter skatt på 84 millioner kroner, mot 612 millioner kroner i samme periode i fjor, ifølge en pressemelding fra Agder Energi.

Vannkraftproduksjonen i tredje kvartal var på 1 294 GWh (2018:1 401 GWh), en nedgang på 8 prosent.

– Et lavere resultat fra vannkraftvirksomheten som følge av en vesentlig lavere produksjon og lavere oppnådde priser enn i samme periode i fjor, er hovedforklaringen til resultatnedgangen, sier nytilsatt konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.

Samtidig hadde Agder Energi i årets ni første måneder et driftsresultat på 1,610 milliarder kroner. Tilsvarende for samme periode i 2018 var 1,091 milliarder kroner.

Agder Energis produksjon av vannkraft ved utgangen av tredje kvartal 2019 var 4 892 GWh. Til sammenligning var vannkraftproduksjonen ved utgangen av årets ni første måneder i fjor på 6 333 GWh, det vil si en nedgang på 23 prosent, ifølge pressemeldingen.

– Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare resultater over tid. Ved utgangen av september har sikringsaktivitetene medført at de oppnådde kraftprisene pr. tredje kvartal har vært lavere enn spotprisene, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Resultatbidragene fra konsernets nettvirksomhet har også vært svake i 2019. Det skyldes blant annet økte skogryddingstiltak for å redusere risikoen for at trær faller over linjenettet og forårsaker strømbrudd. Pr. tredje kvartal er det benyttet 75 mill. kroner til dette prosjektet, fremgår det av kvartalsrapporten.