Kraft- og styrings-umbilicalene til Ormen Lange skal leveres og installeres med Nexans' nye kabelfartøy i 2023. Illustrasjon: Nexans

Nexans skal levere 240 kilometer med kraft- og styrings-umbilicals til et undersjøisk kompresjonssystem på Ormen Lange-utbyggingen.

To 16 MW undersjøiske komprimeringsstasjoner som skal øke gasstrykket, skal knyttes til eksisterende utstyr og rørledninger på 850 meters havdyp.

Systemet forsynes med kraft og styres fra det landbaserte gassforedlingsanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal, som ligger 120 km fra feltet. Nexans leverer umbilicals som integrerer all strømforsyning (52 kV), hydraulikk og fiberoptikk som kreves for å drive og styre kompressorstasjonen, ifølge en pressemelding fra Nexans.

Dette vil forlenge levetiden til Norges nest største gassfelt. Produksjonen av umbilicalene skal foregå på Nexans’ fabrikk i Halden, og de skal installeres i i 2023 av Aurora, Nexans’ nye kabelfartøy, ifølge pressemeldingen.