Fra venstre Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, Fortums konsernsjef Pekka Lundmark og Vattenfalls konsernsjef Magnus Hall. Foto: Statkraft

Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.

Samtidig ber de tre konsernsjefene EU forankre klimanøytralitetsmålet for 2050 i europeisk klimarett. Basert på dette må det etableres et veikart for kostnadseffektive utlippsreduksjoner med tilhørende mellomliggende mål for 2030 og 2040, ifølge en pressemelding fra Statkraft.

Fortum, Vattenfall og Statkraft ser elektrifisering som den mest effektive, fleksible og bærekraftige måten å avkarbonisere økonomien på, spesielt innenfor industri, transport, oppvarming og kjøling. Dette kan muliggjøres gjennom å styrke interregionale nettforbindelser, en konkurransedyktig lavkarbonbasert strømforsyning og en fleksibel overføring på tvers av sektorer, fremheves det i pressemeldingen.

– Det er ingen vei tilbake til tiden før klimaendringene. Statkraft investerer 100 prosent av sin vekst i fornybar energi og er Europas største produsent av fornybar kraft. Vi oppfordrer til en ambisiøs European Green Deal, og vi er klare til å ta utfordringen. Vi ser frem til å bidra i utformingen av hensiktsmessige tiltak og løsninger i kraftsektoren, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen under et felles nordisk koalisjonsarrangement i Europaparlamentet i Brüssel torsdag.