Strømleverandørene må få beholde sin frihet til å tilby etterspurte tjenester som sørger for en enklere og tryggere kundeopplevelse. Foto: Fortum

NVE vil forby strømleverandørene å tilby en betalingstjeneste som gjør kundenes strømutgifter mer stabile gjennom året. Energi Norge er bekymret for konsekvensene.

Energi Norge er bekymret for at forbudet vil ramme kundenes behov for forutsigbarhet og valgfrihet, ifølge en melding på hjemmesiden til Energi Norge.

Fjordkraft er en av strømleverandørene som leverer en slik betalingstjeneste. De lar kundene betale et fast beløp hver måned gjennom hele året, basert på en forventet årlig kostnad. Dette beløpet vil typisk være høyere enn den faktiske strømregningen på sommeren og lavere enn den faktiske strømregningen på vinteren, ifølge meldingen.

Det månedlige beløpet betales via en såkalt strømkonto, hvor kunden kan se transaksjonene ut og inn av sin konto, ganske likt som en vanlig bankkonto. Tjenesten er helt uavhengig av valg av strømavtale og nettleie, og kundene velger selv om de ønsker dette som en tilleggstjeneste. Alle prissignaler som kommer fra spotmarkedet og nettleien blir formidlet til kunden på fakturaen på normal måte, og prissignalet når kunden i like stor grad som ved andre tjenester, opplyses det i meldingen.

Nå har Fjordkraft mottatt et varsel om mulig tvangsmulkt fra NVE, dersom de ikke slutter å selge og levere denne tjenesten. NVE peker på at andre aktører med lignende tjenester vil bli fulgt opp på samme måte.

– Strømregningen og prisdannelsen er kompleks. NVE må gi strømleverandørene frihet til å tilby etterspurte tjenester som sørger for en enklere og tryggere kundeopplevelse. Det er essensielt at prissignalet når kundene, men slike betalingstjenester hvor en lar kundene betale et fast beløp over året, går i fin parallell med andre tjenester og produkter. I stedet for å true med tvangsmulkt og forbud, så ønsker vi at NVE innbyr til dialog med næringen om de beste løsningene for kunden, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Han påpeker at det er gjennom valgfrihet, konkurranse og gode markedsløsninger man finner de beste løsningene for kundene.

NVE mener at tjenesten Fjordkraft leverer er i strid med Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. De mener at slike tilleggstjenester avviker fra bestemmelsene om etterskuddsfakturering og forskuddsfakturering.

– Vi tenker for det første at slike betalingstjenester ikke reguleres av avregningsforskriften, men av finanslovgivningen. Videre mener vi at denne type betalingstjenester er svært gunstig med tanke på at den er uavhengig av strømavtalen, og at kundene vil motta prissignaler samtidig som betalingsstrømmen fra kunden blir jevnet ut. Det vil være mer problematisk å inngå en tradisjonell fastprisavtale med tanke på prissignaler, sier direktør for rammevilkår Torkel Rolfseng i Fjordkraft, i meldingen på Energi Norges nettside.