For å bedre levevilkårene for storørret i elva Våla i oppland kan det bli aktuelt med ny konsesjonsbehandling for Vinkelfallet kraftverk. Illustrasjonsfoto: BKK

NVE kaller inn Vinkelfallet kraftverk i Ringebu til konsesjonsbehandling etter vannressursloven. Bakgrunnen er forholdene for storørret i elva Våla i Oppland.

Vinkelfallet kraftverk, bygget i 1983 med en årlig middelproduksjon på 25 GWh, har i dag konsesjon etter regelverket i Energiloven. Nå uttrykker flere lokale organisasjoner og Oppland fylke bekymring for levevilkårene til den nasjonalt viktige bestanden av storørret i Våla. På bakgrunn av disse innspillene har NVE bestemt å be eieren av kraftverket, Gudbrandsdal Energi, om å sende inn ny konsesjonssøknad som vil bli behandlet etter vannressursloven.

NVE kan ikke si om konsesjonsbehandlingen vil føre til redusert kraftprodukjson og eventuelt hvor mye.

– Vi kan ikke på nåværende tidspunkt si noe om utfallet av denne prosessen. Det avhenger av om Gudbrandsdal Energi vil påklage vedtaket, og resultatene av en eventuell ny konsesjonsbehandling, sier saksbehandler Brit Torill Haugen i NVE til Energiteknikk.

Det NVE har lagt til grunn i sitt vedtak om fornyet konsesjonsbehandling er spesielt knyttet til miljøhensyn, fremgår det av en pressemelding fra NVE.

Til Energiteknikk uttaler Brit Torill Haugen at dette er en sak av spesiell karakter, og at NVE i en eventuell ny konsesjon kan sette vilkår som kan bedre forholdene for storørret i vassdraget.