Prosjektleder Ingunn Granstrøm og sjefsingeniør Gunne Hegglig i Skagerak Kraft ved vinduene inn i turbinen. Foto: Kjell Løyland

Nå er aggregat 2 i Grunnåi kraftverk i Seljord kommune satte i drift, med mulighet for fagmiljøene å utføre fullskala forskning på peltonturbiner.

Det er majoritetseier Skagerak Kraft som etter et drøyt års krevende arbeid har faset aggregatet inn på strømnettet. Det nye aggregatet er beregnet til å få en gjennomsnittlig årsproduksjon på 11 GWh. Sammen med aggregatet som har vært i drift siden 2006 blir den totale årsproduksjonen i Grunnåi på 66 GWh, ifølge en melding i nyhetsbrevet Skageraknytt.

Det nye aggregatet er installert med en hul aksling, slik at det er mulig å utstyre skovlene med sensorer som kan benyttes i forskningsøyemed. I tillegg er det montert to vinduer i turbinhuset til peltonturbinene, slik at det er mulig å se inn der vannet treffer løpehjulet, ifølge meldingen.

– Det er stor interesse for dette i fagmiljøene, og jeg tror det vil bli skrevet både master- og doktoroppgaver med bakgrunn i forskning her i Grunnåi, mener prosjektleder Ingunn Granstrøm i Skagerak Kraft.

Siden åpningen av Grunnåi i 2006 er det registrert at relativt mye vann forsvinner forbi stasjonen i flomsituasjoner. Dette er bakgrunnen for å installere et ekstra aggregat. Totalt er investeringen på 35,5 millioner kroner.