Østfold fylke holder på aksjemajoriteten i Østfold Energi, her illustrert med Ørje kraftverk og sluser. Foto: Østfold Energi

Skulle Viken fylkeskommune oppløses innen 2023, så overføres bare 10 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi til eierkommunene.

I juni vedtok fylkestinget at Østfold fylkeskommune overdrar 10 prosent av sine Østfold Energi-aksjer til eierkommunene før 1. januar 2020. Om 12 år får kommunene ytterligere 40 prosent, ifølge en pressemelding fra Østfold fylkeskommune.

For Viken fylkeskommune ble det ved høstens valg rød-grønt flertall. I den politiske plattformen heter det blant annet at partiene, ved rødgrønn valgseier også ved stortingsvalget 2021, vil søke Stortinget om å oppløse Viken. Det vil i så fall tidligst kunne skje fra 2023. En eventuell oppløsning av Viken vil i så fall kunne få betydning for hva som skal skje med energiaksjene, ifølge pressemeldingen.

Vedtaket fra fylkestinget i Østfold fylkeskommune, lyder slik:

«Dersom Viken fylkeskommune skulle bli oppløst etter Stortingsvalget i 2022 eller at slik oppløsningsprosess igangsettes senest 12 måneder før de siste eierandelene på 40 prosent skulle vært overført, overføres ikke disse til kommunene.»