Styret og eierne i SFE har lagt til rette for en utbyttepolitikk som tar høyde for betydelige investeringer i nettet og vann- og vindkraft.Foto: SFE

Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.

Utbyttepolitikken i SFE har gjennom mange år vært at 70 prosent av morselskapets resultat skal avsettes til årlig utbytte. Nå er det i samråd med eierne bestemt at utbyttepolitikken i større grad skal ta høyde for betydelige investeringer i nettet og vann- og vindkraftutbygginger, ifølge en børsmelding fra SFE.

Formålet er å sikre best mulig finansielle vilkår for pågående og fremtidige utbyggingsprosjekter. I samråd med eierne har styret i SFE nå lagt til rette for dette, ifølge børsmeldingen.

Den justerte utbyttepolitikken skal ta utgangspunkt i morselskapets resultat etter skatt, investeringer det enkelte år og størrelsen på ordinære årlige avskrivninger. Utbyttet vil bli beregnet på følgende måte: Morselskapet sitt resultat etter skatt x 90 prosent – (Årets investeringer – Årets ordinære avskrivinger) x 30 prosent = Årets utbytte.

For å sikre tilstrekkelig stabilitet i utbytte for eierne i selskapet, er utgangspunktet at det årlige utbyttet blir på minimum 75 millioner kroner, dersom styret finner dette tilrådelig etter en samlet vurdering av selskapets likviditet og soliditet, fremgår det av børsmeldingen.