Sira-Kvina kraftselskap er nå kommet godt i gang med byggingen av Rafoss kraftverk. Illustrasjon: Norconsult

Sira-Kvina har startet byggingen av Rafoss kraftverk

Sira-Kvina kraftselskap har nå startet byggingen av Rafoss kraftverk kombinert med laksetrapp.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 13:23

Konsesjonssøknad for felles utbygging av kraftverk og laksetrapp ble sendt våren 2012, og etter en behandlingstid på 4 år ble det gitt konsesjon høsten 2016. Kraftverket vil gi en årsproduksjon på omtrent 40 GWh, ifølge en pressemelding fra Sira-Kvina kraftverk.

I løpet av behandlingsperioden hadde kraftmarkedet forandret seg og man hadde også søkt om utbygging av en oppstrøms overføring som ville redusere tilsiget til Rafoss kraftverk. Man gjorde derfor en omprosjektering av anlegget med redusert størrelse på kraftverket. Dette krevde en ny runde med søknader og man fikk ny konsesjon årsskiftet 2017-2018, opplyses det i pressemeldingen.

Etter å ha fått konsesjon har det vært nødvendig med over 20 andre søknader og avtaler i forbindelse med utslipp, nettilknytting, grunneieravtaler, damsikkerhetsforskrift, offentlige veier, reguleringsplan med mer. Investeringsbeslutning ble fattet sommeren 2019. 

Prosjektet Rafoss kraftverk og laksetrapp har vært en langvarig prosess. Det har vært et «hvilende» pålegg i Sira-Kvinas konsesjon fra 1963 om bygging av laksetrapp, som aldri ble aktivert grunnet sur nedbør som medførte at laksen i en periode forsvant fra Kvina. Den er nå kommet tilbake, ifølge pressemeldingen.

På forsiden nå

Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.
Skulle Viken fylkeskommune oppløses innen 2023, så overføres bare 10 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi til eierkommunene.
Statnett har i forbindelse med sin høstkonferanse tirsdag tildelt Nexans Norway HMS-prisen for 2019.
Ser for seg uttak av kraft fra land på 26-28 MW, men åpner for 60 MW på sikt.
Norske nettkunder må årlig betale for over 100 millioner kroner i unødvendige nett-investeringer når nye boligfelt og næringsbygg bygges ut.