Sira-Kvina kraftselskap er nå kommet godt i gang med byggingen av Rafoss kraftverk. Illustrasjon: Norconsult

Sira-Kvina har startet byggingen av Rafoss kraftverk

Sira-Kvina kraftselskap har nå startet byggingen av Rafoss kraftverk kombinert med laksetrapp.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 13:23

Konsesjonssøknad for felles utbygging av kraftverk og laksetrapp ble sendt våren 2012, og etter en behandlingstid på 4 år ble det gitt konsesjon høsten 2016. Kraftverket vil gi en årsproduksjon på omtrent 40 GWh, ifølge en pressemelding fra Sira-Kvina kraftverk.

I løpet av behandlingsperioden hadde kraftmarkedet forandret seg og man hadde også søkt om utbygging av en oppstrøms overføring som ville redusere tilsiget til Rafoss kraftverk. Man gjorde derfor en omprosjektering av anlegget med redusert størrelse på kraftverket. Dette krevde en ny runde med søknader og man fikk ny konsesjon årsskiftet 2017-2018, opplyses det i pressemeldingen.

Etter å ha fått konsesjon har det vært nødvendig med over 20 andre søknader og avtaler i forbindelse med utslipp, nettilknytting, grunneieravtaler, damsikkerhetsforskrift, offentlige veier, reguleringsplan med mer. Investeringsbeslutning ble fattet sommeren 2019. 

Prosjektet Rafoss kraftverk og laksetrapp har vært en langvarig prosess. Det har vært et «hvilende» pålegg i Sira-Kvinas konsesjon fra 1963 om bygging av laksetrapp, som aldri ble aktivert grunnet sur nedbør som medførte at laksen i en periode forsvant fra Kvina. Den er nå kommet tilbake, ifølge pressemeldingen.

På forsiden nå

For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.