Sira-Kvina kraftselskap er nå kommet godt i gang med byggingen av Rafoss kraftverk. Illustrasjon: Norconsult

Sira-Kvina kraftselskap har nå startet byggingen av Rafoss kraftverk kombinert med laksetrapp.

Konsesjonssøknad for felles utbygging av kraftverk og laksetrapp ble sendt våren 2012, og etter en behandlingstid på 4 år ble det gitt konsesjon høsten 2016. Kraftverket vil gi en årsproduksjon på omtrent 40 GWh, ifølge en pressemelding fra Sira-Kvina kraftverk.

I løpet av behandlingsperioden hadde kraftmarkedet forandret seg og man hadde også søkt om utbygging av en oppstrøms overføring som ville redusere tilsiget til Rafoss kraftverk. Man gjorde derfor en omprosjektering av anlegget med redusert størrelse på kraftverket. Dette krevde en ny runde med søknader og man fikk ny konsesjon årsskiftet 2017-2018, opplyses det i pressemeldingen.

Etter å ha fått konsesjon har det vært nødvendig med over 20 andre søknader og avtaler i forbindelse med utslipp, nettilknytting, grunneieravtaler, damsikkerhetsforskrift, offentlige veier, reguleringsplan med mer. Investeringsbeslutning ble fattet sommeren 2019. 

Prosjektet Rafoss kraftverk og laksetrapp har vært en langvarig prosess. Det har vært et «hvilende» pålegg i Sira-Kvinas konsesjon fra 1963 om bygging av laksetrapp, som aldri ble aktivert grunnet sur nedbør som medførte at laksen i en periode forsvant fra Kvina. Den er nå kommet tilbake, ifølge pressemeldingen.