En økning i den offentlige støtten fra to til seks millioner kroner gir Solenergiklyngen et solid løft. Illustrasjonsfoto: Fortum

Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.

De seks millionene matches med et tilsvarende beløp fra industrien selv, og er et solid løft fra dagens to millioner kroner årlig i offentlig støtte, ifølge en melding på Solenergiklyngens nettside.

Med nær 100 partnere har Solenergiklyngen fått ny tillitt innenfor Norwegian Innovation Clusters, som eies i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ifølge meldingen har norsk solenergibransje de tre siste årene hatt en omsetningsvekst på 52 prosent og en økning i antall årsverk på 60 prosent.

Mens klyngen i starten besto av rene solenergiselskaper, omfatter den i dag også selskaper for Equinor og Fred Olsen Green Power, fremgår det av meldingen.

– Vi er stolte og ydmyke, og klare til å jobbe mot nye mål. Partnerne i Solenergiklyngen teller i dag 100 virksomheter og har som mål å bli 250 innen 2025, sier Trine K. Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.