Status ved utgangen av tredje kvartal viser at økonomien i Fjordkraft er i positiv utvikling. Foto: Fjordkraft

Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Underliggende driftsresultat økte med 8 prosent sammenliknet med tredje kvartal i 2018. Underliggende driftsinntekter i tredje kvartal økte med 14 prosent fra 227 millioner kroner i 2018 til 259 millioner kroner i 2019, ifølge en pressemelding fra Fjordkraft.

Veksten i kvartalet var samlet sett 11.892 strømleveranser hvorav 2.487 var organisk kundevekst. Selskapet fikk 11.000 nye mobilkunder i tredje kvartal. Ved utgangen av tredje kvartal 2019 hadde selskapet 92.000 mobilkunder og er nå det største mobilselskapet blant dem som ikke har eget nett, opplyses det i pressemeldingen.

Fjordkraft AS kjøpte 1. juli 100 prosent av aksjene i strømleverandøren Vesterålskraft Strøm AS (VKS) fra konsernet Vesterålskraft AS. Selskapet hadde ca. 8.600 strømleveranser og er inkludert i tallene for tredje kvartal.