Illustrasjonsfoto.

Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.

Statnett har nå satt i gang forskningsprosjektet iFleks, som skal gi kunnskap om hvordan sluttbrukere reagerer på variabel timepris for strøm. Resultatene skal brukes til å forbedre forbruksprognoser, beslutningsunderlag for nettinvesteringer og fremtidig markedsdesign, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Bakgrunn for prosjektet er en forventning om at forbrukerne kommer til å være mer prisfølsomme i fremtiden. Dette henger sammen med at timeprisen for å bruke strøm antas å variere mer. Teknologiske innovasjoner og smart styring vil også gjøre det enklere å tilpasse strømforbruket til variable priser ved å automatisere avgjørelsene.

Forskningsprosjektet skal gjennomføre et priseksperiment vinteren 2019/2020 med et utvalg av husholdninger og kontorbygg i storbyene. Det skal måles faktisk respons på ulike prissignaler. Dette vil gi data om hvordan forskjellige forbrukere reagerer med sitt strømforbruk på ulike priser.  

Prosjektet gjennomføres sammen med strømleverandører og teknologiselskaper for å utnytte kompetansen, kundegrunnlaget og eksisterende løsninger som disse allerede har. Strømleverandørene Energi Salg Norge og Entelios deltar med næringskunder, mens Futurehome og Smartly deltar med privatkunder.

– Uten god kunnskap om hvordan forbrukerne reagerer på variasjon i strømprisen, vil forbruksprognosene våre kunne vise for stort behov for overføringskapasitet, noe som igjen vil kunne føre til overinvesteringer i nettet, sier prosjektleder for iFleks, Matthias Hofmann i Statnett.

Prosjektet får også bistand fra Ipsos til å verve husholdninger til priseksperimentet og til å gjennomføre spørreundersøkelser.