På denne tomta går Statnett i gang med det som skal være Rogalands første fossilfrie anleggsplass våren 2020. Foto: Statnett

Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.

Anleggsarbeidet på Statnetts nye Fagrafjell transformatorstasjon skal være fossilfritt.  Det betyr at alle maskiner og kjøretøy som benyttes inne på stasjonstomten og innenfor anleggsgjerdet, har krav til hvilket drivstoff som blir brukt, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Alle anleggsmaskiner skal enten være elektriske eller gå på biodiesel som følger standard EN15940 (HVO/BTL), som betyr at den er uten palmeolje og laget av avfall fra næringsmiddel, landbruk og skogbruk. Hensikten med fossilfritt anleggsarbeid er å minimere CO2-avtrykket fra arbeidet med stasjonen, opplyser Statnett.

Anleggsbransjen står for 570 000 tonn CO2-utslipp i Norge, dvs. ca. 1 prosent av CO2-utslippene nasjonalt, ifølge meldingen. 

For at flere fossilfrie anleggsplasser skal se dagens lys, må byggherren stille krav til dette i sine fremtidige anbudsutlysninger. Å bytte fra ordinær diesel til biodiesel har en merkostnad på ca. 4 kroner per liter i dag, og ved å stille krav om denne type drivstoff eller at maskiner skal være elektriske, vil entreprenørene være i stand til å konkurrere på like vilkår, skriver Statnett i pressemeldingen.

– Å redusere vårt klimaavtrykk er en prioritert oppgave for Statnett som utbygger. Vi vil jobbe for at fossilfrie anleggsplasser på sikt kan bli standarden for oss, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør bygg og anlegg i Statnett.