- Alle virksomheter har hatt positiv utvikling, sier Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva Energi. Foto: Tore Halvorsen

Etter årets første ni måneder fikk Eidsiva Energi et ordinært resultat etter skatt på 473 millioner kroner.

I tillegg er 4,074 milliarder kroner inntektsført som en regnskapsmessig gevinst etter fusjonsprosessen med Hafslund E-CO, ifølge en pressemelding fra Eidsiva Energi.

Konsolideres regnskapstallene som før transaksjonen med Hafslund E-CO, blir driftsinntektene 3.377 millioner kroner og øker med 10 prosent i forhold til fjoråret. Spotprisen i NO1 er redusert med 2,2 øre fra 2018, mens produksjonsvolumet har økt med 287 GWh. Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft som har medført at realisert kraftpris etter årets ni første måneder ble 35,9 øre/kWh mot 31,4 øre/kWh i 2018, opplyses det i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen skyldes transaksjonsgevinsten blant annet at verdiutviklingen for Eidsiva Vannkraft har vært svært god etter at Eidsivas eiere i 2004 etablerte konsernet. Transaksjonen med Hafslund E-CO gir derfor en ekstraordinær regnskapsmessig gevinst slik at totalresultatet etter skatt i tredje kvartal ble 4,547 milliarder kroner.