Storheia, som er landets hittil største vindkraftverk, ga et vesentlig bidrag til økningen i landets vindkraftproduksjon i tredje kvartal. Foto: Fosen Vind

I tredje kvartal ble det satt i drift tre nye vindkraftverk med en samlet produksjon på 1,3 TWh.

I tillegg er 9,7 TWh vann- og vindkraft under bygging. OED og NVE ga endelig tillatelse til bygging av 40 GWh ny produksjonskapasitet, og endelig avslag til 68 GWh. Så langt i 2019 er det satt i drift 29 prosjekter med en samlet årsproduksjon på 2 TWh, ifølge en pressemelding fra NVE.

I løpet av tredje kvartal har NVE registrert at det er satt i drift tre vindkraftprosjekter med en samlet installert effekt og midlere årsproduksjon på henholdsvis 388 MW og 1289 GWh. Det største prosjektet er Storheia, som ble satt delvis i drift i foregående kvartal, men som nå er ferdigstilt. Storheia ligger i Bjugn og Åfjord kommuner i Trøndelag, og har en forventet midlere årsproduksjon på 972,8 GWh, ifølge en kvartalsrapport fra NVE.

I tillegg til Storheia er Lindesnes og Hitra 2 satt i drift. Vindkraftprosjektene Tonstad og Skinansfjellet og Gravdal har begynt å levere den første kraften, men er ennå ikke ferdigstilt. Disse er derfor ikke tatt med i denne kvartalsrapporten. I løpet av 2019 er to vindkraftverk lagt ned; Fjeldskår og Valsneset testpark. Lindesnes vindkraftverk, som ble satt i drift dette kvartalet, er lagt samme sted som der Fjeldskår lå.

I tredje kvartal ble fem vannkraftprosjekter, to vindkraftverk og ett solkraftanlegg godkjent i ordningen med elsertifikater. Samlet årsproduksjon fra disse er på 1088 GWh. Storheia vindpark utgjør 89,4 prosent av dette, opplyses det i kvartalsrapporten fra NVE.

I løpet av tredje kvartal er det registrert at 89 vann- og vindkraftprosjekter er under bygging. Samlet utgjør disse 9,7 TWh ny kraftproduksjon, ifølge NVE.