TRAFO
Illustrasjonsfoto: Multiconsult

Multiconsult skal utrede oppgradering av trafostasjoner i Bodø for Nordlandsnett.

Prosjektet omfatter utredning av oppgradering av de tre trafostasjonene Bodin, Rensåsen og Vestbyen i Bodø. De tre trafostasjonene skal i hovedsak bygges om fra 66 kV til 132 kV. I tillegg skal det etableres nye GIS-anlegg og kontrollanlegg på alle stasjonene, ifølge en pressemelding fra Multiconsult.

Gjennom utredningsfasen skal Multiconsult bidra med arkitekt, elkraft-, bygg- og miljøtekniske tjenester, samt grunnundersøkelser, ifølge pressemeldingen.