Bildet er tatt under byggingen av Vamma 12 i Glomma.

I løpet av 2019 ble det ferdigstilt 2,3 TWh kraftproduksjon fra nye vann- og vindkraftprosjekter i Norge.11 TWh ny kraft var under bygging ved utgangen av 2019.

I 2019 ble det registrert 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon fra fem utbygde kraftverk. I tillegg ble det satt i drift vindturbiner med en samlet normalårsproduksjon på 0,9 TWh i vindkraftverk som fremdeles er under bygging. Ved utgangen av 2019 er samlet installert effekt på 2,4 GW og normalårsproduksjon på 7,7 TWh, ifølge en pressemelding fra NVE.

Det er også satt i drift 0,6 TWh ny vannkraftproduksjon fordelt på 25 små vannkraftverk og ni opprustings- og utvidelsesprosjekter. Det utbygde vannkraftsystemet har en samlet installert effekt på 32,7 GW og midlere årsproduksjon på 135,6 TWh ved utgangen av fjoråret, opplyses det i pressemeldingen.

Sammenlignet med 2018 er det en liten nedgang i ny kraftproduksjon. I 2018 det ble satt i drift 2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon.

Ved utgangen av 2019 er det registrert at 98 vann- og vindkraftprosjekter er under bygging. Samlet utgjør dette 11 TWh ny kraftproduksjon. Sammenlignet med utgangen av 2018 er det en økning på 1,8 TWh.