Solenergiklyngen overleverte tirsdag sitt policynotat om økt støtte til solenergi til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som her står sammen med Barbro R. Nordby, ansvarlig for policy, bærekraft og FoU i klyngen. Foto: Solenergiklyngen

Ber om styrket støtte til solenergi

Solenergiklyngen vil at Enova-støtte til solenergi skal omfatte flere typer mottagere og at det variable støttebeløpet blir øket.
Onsdag, 15 januar, 2020 - 12:55

Enova varslet høsten 2019 reduksjon i støtten til solenergi. Nå svarer Solenergiklyngen, som mener at varselet om kutt kommer for tidlig, med fem forslag til forbedring av ordningen. Klyngen overleverte tirsdag sitt policyforslag til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Nå fungerer Enova-støtten for opp til 15 kW store anlegg (ca. 100 kvadratmeter), mens elsertifikatordningen først er lønnsom på langt større anlegg (estimert fra rundt 300 kW av bransjeaktører). Mellomstore anlegg faller mellom de to ordningene, ifølge policynotatet.

Solenergiklyngen påpeker at selv om Enova-støtten kan deles ut til hver boenhet, og at det kan bygges anlegg som får støtte utover 15 kWp, er det komplekst å få til i praksis. Konsekvensen av dette er at ingen av de ledende montørbedriftene for tiden arbeider inn mot borettslag fordi det anses som kommersielt verdiløst.

På denne bakgrunnen mener Solenergiklyngen at støtte kan utbetales til mottagere når de leaser og kjøper solcellene som del av nybygg eller bor i borettslag. Dette vil bidra til at forbrukerne ikke straffes for å velge andre finansieringsformer enn direktekjøp og lån.

Solenergiklyngen tar også til orde for at det variable beløpet per kWp på 1 250 kroner økes til 1 500 kroner. Dette skal gi positiv stimulans i markedet. Klyngen foreslår også å innføre støtte til batterier på samme vilkår som for solceller. Dette skal blant annet legge til rette for mer distribuert energiproduksjon og -lagring, med de positive konsekvenser dette har for forsyningssikkerheten. Dessuten bør støtten til solfangere videreføres som i dag, ifølge notatet.

På forsiden nå

Tina Brus svar om ordninger som kan bedre økonomien i hydrogenprosjekter, berører ikke til kjernen av problemet, ifølge Småkraftforeninga, som etterlyser en utredning av egne nett-tariffer for hydrogenproduksjon.
Reguleringsmyndigheten for energi unntar salg av elektrisitet i småbåthavn og på campingplass fra omsetningskonsesjonsplikt.
Støtten i folket til fornybarutbygging har falt, men klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil ha både vindkraft på land og oppgradering av eksisterende vannkraft, forteller han til Energiteknikk.
Equinor ser store skalafordeler i flytende havvind.
Skagerak Kraft vil ruste opp elvekraftverkene Årlifoss og Grønnvoll i Tinnelva i Notodden kommune i Telemark, noe som vil gi en liten produksjonsøkning.
Glitre Energi Produksjon har ansatt Line Drange Ruud som ny kraftverkssjef.
Sammen med Enovos skal Statkraft levere CO2-fri kraft til tyske Daimler-fabrikker, produsert og levert samtidig i en kombinasjon av vann-, vind- og solkraft.
Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Utviklingen av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) er i tydelig økning. Datasentre og vindkraft er noen av årsakene til dette.
Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet blir partiets nye fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen.
Får vedlikeholdskjøre reservegasskraftverket i to år til.
Forrige uke hadde Foreningen Ung i Fornybar stiftelsesmøte og nettverkssamling i Oslo.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.