Solenergiklyngen overleverte tirsdag sitt policynotat om økt støtte til solenergi til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som her står sammen med Barbro R. Nordby, ansvarlig for policy, bærekraft og FoU i klyngen. Foto: Solenergiklyngen

Solenergiklyngen vil at Enova-støtte til solenergi skal omfatte flere typer mottagere og at det variable støttebeløpet blir øket.

Enova varslet høsten 2019 reduksjon i støtten til solenergi. Nå svarer Solenergiklyngen, som mener at varselet om kutt kommer for tidlig, med fem forslag til forbedring av ordningen. Klyngen overleverte tirsdag sitt policyforslag til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Nå fungerer Enova-støtten for opp til 15 kW store anlegg (ca. 100 kvadratmeter), mens elsertifikatordningen først er lønnsom på langt større anlegg (estimert fra rundt 300 kW av bransjeaktører). Mellomstore anlegg faller mellom de to ordningene, ifølge policynotatet.

Solenergiklyngen påpeker at selv om Enova-støtten kan deles ut til hver boenhet, og at det kan bygges anlegg som får støtte utover 15 kWp, er det komplekst å få til i praksis. Konsekvensen av dette er at ingen av de ledende montørbedriftene for tiden arbeider inn mot borettslag fordi det anses som kommersielt verdiløst.

På denne bakgrunnen mener Solenergiklyngen at støtte kan utbetales til mottagere når de leaser og kjøper solcellene som del av nybygg eller bor i borettslag. Dette vil bidra til at forbrukerne ikke straffes for å velge andre finansieringsformer enn direktekjøp og lån.

Solenergiklyngen tar også til orde for at det variable beløpet per kWp på 1 250 kroner økes til 1 500 kroner. Dette skal gi positiv stimulans i markedet. Klyngen foreslår også å innføre støtte til batterier på samme vilkår som for solceller. Dette skal blant annet legge til rette for mer distribuert energiproduksjon og -lagring, med de positive konsekvenser dette har for forsyningssikkerheten. Dessuten bør støtten til solfangere videreføres som i dag, ifølge notatet.