Slik vil øybåtene i indre Oslofjord se ut fra 1. november 2021. Illustrasjon Multi Maritim

Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.

Boreal Sjø, som av Ruter, fra 1. november 2021, har fått i oppdrag å betjene passasjertrafikken til øyene i indre Oslofjord fram til 2034, vil allerede fra vinteren 2021 sette inn den første båten med elektrisk drift. Fra sommeren 2022 vil alle fem båtene være i drift, opplyser Ruter i en pressemelding.

Øyene i Indre Oslofjord er et yndet reisemål, og i 2019 var det 867.000 påstigende passasjerer. 2018 var et rekordår for øybåtene, med 1,2 millioner påstigende passasjerer etter en varm og solrik sommer. De nye båtene har alle plass til 350 passasjerer, som gir vesentlig høyere kapasitet enn med dagens båter som har plass til 236 passasjerer.

All kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri i 2028. For Nesoddbåtene nås målet allerede i 2020, øybåtene i 2022 og ambisjonen er 2024 for hurtigbåtene, ifølge pressemeldingen.