Havvindparken Dudgeon utenfor Storbritannia. Foto: Sonja Chirico Indrebø

Med Equinor og danske Ørsted i ledelsen er en internasjonal koalisjon etablert for å fremme økt bruk av havbasert fornybar energi.

Oppdatert med kommentar fra Zero.

Koalisjonen er et samarbeid mellom sivilsamfunnet, mellomstatlige institusjoner og industrien, og skal representere havvindsektoren i den globale dialogen om klimatiltak, ifølge en pressemelding fra Equinor.

Koalisjonen skal utarbeide en visjon for 2050, som skal framheve tiltakene som industrien, finansinstitusjoner og myndigheter kan innføre for en bærekraftig opptrapping av havvindproduksjonen, og dermed bidra til å nå FNs mål for bærekraftig utvikling og global avkarbonisering. De første resultatene vil bli kunngjort på FNs havkonferanse i Lisboa i juni 2020.

– Samarbeid mellom nasjoner og selskaper er nødvendig for økt bærekraftig bruk av havbasert fornybar energi. Denne koalisjonen omfatter ledende industriaktører innen havvind, og vi samarbeider for å utnytte hele potensialet i havvind globalt, sier Stephen Bull, direktør for vind- og lavkarbonenergi i Equinor i meldingen.

Med i den internasjonale gruppen er også: CWind, Global Marine Group, JERA, MHI Vestas, Mainstream Renewable Power, Shell, Siemens Gamesa, TenneT og The Crown Estate.

Miljøstiftelsen Zero roser Equinors vilje til å ta lederskap innenfor havvind-området. 

– Havvind kan bli en helt avgjørende løsning for å stanse klimakrisen, og det haster særlig å legge til rette for investeringer i havvind også i vekstøkonomiene, som er markedene med størst økning i energietterspørselen, og som i dag i stor grad baserer sin vekst på kullkraft, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i Zero.

Han viser til at den høye kapasitetsfaktoren og muligheten til å bygge stort uten å legge beslag på landareal gjør at havvind er særlig relevant for å erstatte store kullkraftverk i vekstøkonomiene. 

Zero håper Equinors lederskap på området vil bidra til at også Norge vil ta større ansvar for å bidra til å åpne nye markeder for havvind.

– Regjeringen har lovet en internasjonal satsning på å fase ut kull i vekstøkonomier. Å bidra til at myndighetene i disse landene kan lage gode rammebetingelser for utvikling av havvind, bør være en naturlig del av en slik satsning, sier Sbertoli.