Northvolts gigafabrikk for batterier i Skellefteå i Sverige Illustrasjon: Northvolt

I Skellefteå i Sverige.

Northvolts nye fabrikk for Litium-ion-batterier får et kraftsystem som vil bli satt i drift trinn for trinn fra 2021, når batteriproduksjonen er planlagt å starte, ifølge en pressemelding fra ABB.

ABBs leveranse inkluderer prosjektledelse, prosjektering, anskaffelse av alt tredjeparts utstyr, overvåking av installasjon og igangkjøring. Leveringsomfanget dekker transformatorer, elektriske tavler, kabler, installasjonsmateriell og vern- og kontrollanlegg.

Fabrikken vil i utgangspunktet ha en produksjonskapasitet på 16 GWh per år, ifølge pressemeldingen.