NVE har i dag gitt Vardafjellet Vindkraft AS tillatelse til å endre turbintype i Vardafjellet vindkraftverk i Sandes kommune.

Bakgrunnen for endring av turbintype er at leverandør for turbinene, som vindkraftverket har fått godkjenning til å sette opp, gikk konkurs i 2019, ifølge en pressemelding fra NVE.

Vardafjellet Vindkraft AS har konsesjon for bygging og drift av Vardafjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning og tilhørende infrastruktur.

Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på ca. 30 MW, noe som gir en årsproduksjon på 90 GWh. Anlegget er under bygging fra og med våren 2019, opplyses det i konsesjonen for vindkraftverket.