NVE gir EPEX Spot og Nadsaq Oslo konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet. Illustrasjonsfoto: Nasdaq

NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.

European Market Coupling Operator (EMCO), tidligere Nord Pool, er i dag regulert som et monopol i døgnmarkedet. Fordi det blir konkurranse mellom børser når EPEX SPOT og Nasdaq Oslo tildeles markedsplasskonsesjon, er konsesjonsvilkårene for EMCO, EPEX SPOT og Nasdaq Oslo formulert slik at konsesjonene tilpasses en situasjon med flere markedsplasser.

Løsningene som gjør det teknisk mulig med flere børser i Norge og Norden er snart ferdigutviklet; og er planlagt lansert 10. mars 2020, opplyser NVE i en melding.