flesberg
I januar i fjor hadde styreleder Herbjørn Teksle (t.v.) i Flesberg Elektrisitetsverk og styreleder John Melvin Tveiten i Rollag Elektrisitetsverk intensjoner om sammenslåing. Det ble det ikke noe av. Arkivfoto: Flesberg Elektrisitetsverk og Rollag Elverk

Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.

«Selskapene har de senere år identifisert hvordan et utvidet samarbeid kan gi mulighet for besparelser, samt hvilke øvrige synergier et slikt samarbeid kan åpne for. Beslutningen om å slå sammen virksomhetene i de to selskapene skal gjennomføres i løpet av 2020 dersom eierne godkjenner styrenes forslag», skriver de to selskapene i en felles pressemelding. 

Styrene i selskapene er enige om en sammenslåingsavtale og et utkast til aksjonæravtale som skal godkjennes av aksjonærene i selskapenes generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamlingen vil for begge selskapene bli avholdt 10 februar. 

«Løsningen som er valgt sikrer lokal eiermessig innflytelse, lokal verdiskapning og lokale arbeidsplasser», ifølge pressemeldingen.

Begge de to styrene er gjort kjent med, gjennom bl.a Laagendalsposten, at Nore Energi AS skal vurdere fusjon med Ringerikskraft AS.

«Styrene i Rollag og Flesberg beklager at Nore søker samarbeidspartner utenfor dalføret. En løsning i Numedal har vært det foretrukne valget for Styrene i Flesberg, Rollag og Nore ved tidligere dialog. For styrene i Flesberg og Rollag har dette ikke endret seg, primært for å sikre lokalt eierskap, styring og fremtidige arbeidsplasser», heter det i meldingen.

Rollag Elektrisitetsverk, som har åtte ansatte og 1750 nettkunder, er et kombinert nett- og kraftomsetningsselskap.

Flesberg Elektrisitetsverk, som har 15 ansatte og i overkant av 4000 nettkunder, er også organisert som et kombinert nett- og kraftomsetningsselskap.

Saken om de pågående fusjonsforhandlingene ble ført omtalt i lokalavisen Laagendalsposten.