I uke 3 var tilsiget til kraftmagasinene 1,7 TWh, 208 prosent av normalen for uka. Foto: Tafjord

I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.

I starten av 2020 har det vært relativt høye temperaturer, samt mye vind i Norden og Tyskland. Dette har bidratt til lave kraftpriser, som fortsatte å falle i uka som gikk, ifølge NVEs ukentlige rapport om kraftsituasjonen.

I uke 3 var temperaturen 3 – 6 grader over gjennomsnittet de siste 20 åra i hele landet. I uke 4 er det ventet et tilsig på 2,3 TWh, som er 372 prosent av normalen. Energiinnholdet i snøen ved inngangen til uke 4 er om lag 42 TWh, ifølge NVE.