Agder Energi Nett har stengt strømmen til rundt 20 kunder, som av ulike årsaker vegrer seg for å installere AMS-målere. Illustrasjonsfoto: Agder Energi Nett

Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.

Det er Seksjonsleder Nettkunde, Ole-Herman Cappelen, i Agder Energi Nett som forteller dette til Energiteknikk. Han opplyser at det er gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med kunder som fortsatt ikke har installert AMS-målere, og at mange rett og slett nekter fordi de er fornøyde med de målerne de har.

– Vår erfaring så langt er at når kundene får varsel om at vi kommer til å stenge strømmen, er det mange av sakene som løser seg. Noen er imidlertid prinsipielt imot å skifte til ny måler. For disse er det nå kort vei til at strømforsyningen blir kuttet, sier Cappelen.

Av de som så langt har fått strømmen avstengt, er det vesentlig til ubebodde adresser, blant annet hus og hytter som av ulike årsaker står tomme. Agder Energi Nett sendte høsten 2019 varsel om avstenging til rundt 300 kunder. Mellom 60 og 70 prosent av disse ordnet raskt opp i forholdet.

Agder Energi Nett følger de lover og regler som gjelder for avstenging av strømmen. Blant annet blir dette ikke gjort i kuldeperioder hvor det kan være fare for liv og helse.

– Det medgår mye tid til å følge opp kunder som fortsatt ikke har fått installert AMS-målere. Blant annet sender vi brev rekommandert til de vi ikke når på normal måte. Dersom disse har epost-adresse, varsler vi om at det rekommanderte brevet er underveis, og at det vil være kostnader forbundet med å få gjeninnkoblet strømmen. Vår erfaring er at dette løser opp i mange av sakene, forteller Cappelen.

Rundt 200 000 kunder i Agder Energi Nett har fått installert nye, automatiske strømmålere. Derfor må antallet på rundt 1500 som fortsatt ikke er på plass, kunne karakteriseres som relativt beskjeden, og på nivå med gjennomsnittet av andre nettselskaper i landet, ifølge Agder Energi Nett.