Etter fusjon med Nesset Kraft øker antall nettkunder i Istad Nett til i overkant av 30 000. Foto: Nesset Kraft

Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.

Oppkjøpet fant sted før jul, men blant annet i påvente av myndighetenes godkjennelse er offentliggjøring av transaksjonen først blitt gjort kjent denne uken, ifølge konsernsjef Ivar Kosberg i Istad AS.

Det er Istad Kraft som står som kjøper av naboverket Nesset kraft i Nesset kommune, som ved årsskiftet ble slått sammen med Molde kommune. Nettvirksomheten i selskapet vil bli utfisjonert og i løpet av inneværende år fusjonert med Istad Nett, som etter dette vil ha i overkant av 30 000 kunder, sier konsernsjef Kosberg til Energiteknikk. Romsdals Bustikke har tidligere omtalt saken. 

Med i fusjonen følger også rundt 20 GWh småkraftproduksjon, som blir en del av Istad Kraft. Selskapet har en årlig egenproduksjon på mellom 150 og 215 GWh.

Istad AS eies av Tussa Kraft (36 prosent), Molde kommune (34 prosent), Moldekraft (17 prosent) og KLP (13 prosent).