Solkraftanlegget skal bygges utenfor hovedøya Mahe på Seychellene. Foto: Wikipedia/Dronepicr

Med Multiconsult som rådgiver skal det bygges et fire megawatt flytende havbasert solkraftanlegg på Seychellene.

Anlegget skal levere rimelig og ren kraft til strømnettet. Når endelige avtaler blir inngått, vil byggingen av anlegget ved hovedøya på Mahe starte. Prosjektet støttes av African Legal Support Facility og Clinton Foundation, med Trinity International LLP og Multiconsult Norge AS som transaksjons- og anbudsrådgivere, ifølge en pressemelding fra Multiconsult.

– Prosjektet er nyskapende og teknisk utfordrende. Det at kraftprisen er billigere enn kostnaden ved energiproduksjon basert på diesel, sier noe om potensialet til denne delen av solenergiindustrien, sier Simon Gazdowicz fra Multiconsult, som arbeidet med de tekniske spesifikasjonene til anlegget.

Flytende solcelleanlegg finnes i markeder i Asia og Europa, men disse installasjonene har vært på ferskvann som innsjøer og reservoarer. I storskala er det første gang et slikt anlegg bygges på sjøvann, ifølge Multiconsult.