I løpet av noen måneder ruller ti prosent elbiler på norske veier. Da er målet som ble satt i 2009 nådd, her illustrert med et foto fra elbilfestival i Geiranger. Foto: Norsk Elbilforening.

Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.

Da målet om ti prosent ble satt i 2009, var det mange som mente at det var uoppnåelig. Men i løpet av de neste månedene vil mer enn èn av ti personbiler på norske veier være rene elbiler, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening.

I 2025 er det et nytt mål som skal nås. Et enstemmig Storting har som ambisjon at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler, understrekes det i pressemeldingen.

At målet om ti prosent elbiler i 2020 er oppnådd i løpet av kort tid er en viktig milepæl på veien mot en halvering av utslippene i transportsektoren innen 2030, slås det fast i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

I fjor var 42 prosent av alle nye personbiler som ble solgt, elbiler. Det var mer enn salget av alle nye bensin- og dieselbiler til sammen. Også Stortingets mål fra 2012 om at nye personbiler innen 2020 skulle ha et gjennomsnittlig utslipp på maksimalt 85 gram CO2 per kilometer er nådd, tre år før tiden, ifølge pressemeldingen.