Ved Bergen Lufthavn Flesland kan seks drosjer hurtiglade samtidig. Foto: BKK

Onsdag åpnet BKK Nordens største, og Europas nest største, ladepark for el-drosjer ved Bergen lufthavn Flesland.

Seks lynladere på 150 kW står klare til å lade el-drosjer på hurtigst mulig måte på Flesland, og det er bygget to lynladere for el-drosjer ved Bygarasjen i Bergen sentrum, ifølge en pressemelding fra BKK.

Vestland fylkeskommune har vært prosjektleder for byggingen, Avinor leier ut grunnen til ladeparken, og BKK bygger infrastrukturen og skal drive hurtigladerne, opplyses det i pressemeldingen.

Bakgrunnen for satsingen på hurtiglading for el-drosjer er krav fra fylkeskommunen om nullutslipp fra drosjenæringen. Kravet er hjemlet i klimaplan for Hordaland 2014 til 2030. Hver drosje som blir utslippsfri, vil ifølge BKK spare miljøet for over 10 tonn CO2 årlig. Med alle drosjer i Hordaland, skal utslippene gå ned med over 9500 tonn årlig. Det utgjør tre prosent av de samlede utslippene fra personbiler i Hordaland, ifølge meldingen.