Elsikkerhetsforum skal være en vaktbikkje innen elsikkerhet, ifølge organisasjonens styreleder Helge Topp. Foto: Tore Halvorsen

- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.

Det er Helge Topp, styreleder i nyetablerte Elsikkerhetsforum, som uttaler dette til Energiteknikk. Sammen med en håndfull andre ressurspersoner med tilknytning til elsikkerhet har han stått i spissen for initiativet til etableringen.

– I en tid hvor anvendelsen av elektrisitet er i betydelig økning, mener vi det er behov for å følge nøye med på arbeidet med elsikkerheten. Dette vil vi gjøre som en frittstående organisasjon, men i samarbeid med relevante myndighetsorganer, sier Topp.

Foreningens formål er å etablere faglige møteplasser for elektro- og automatiseringsfagene på land og til havs. Organisasjonen skal formidler kompetanse innen elsikkerhet og bygge nettverk mellom personer og foretak som har ulike roller innen elsikkerhetsområdet.

Helge Topp mener at det generelt sett arbeides godt med elsikkerhet her i landet, men at det er behov for å styrke kunnskapsnivået på dette viktige området. Et eksempel på dette er en konferanse i samarbeid mellom skole og arbeidsliv som gjennomføres på Kongsberg i begynnelsen av mars, i partnerskap med Kongsberg Videregående skole, Kongsberg Teknologipark og K-Tech.

– På konferansen vil det bli presentert en ny utdanningsmodell for yrkesfagene innen automatisering og industri. Her vil det blant annet bli gitt opplæring i moderne og tidsriktig utstyr. Konferansen skal være en opplæringsarena for instruktører, lærere, elever og lærlinger, forteller Helge Topp.

I tillegg til Helge Topp har styret i Elsikkerhetsforum følgende sammensetning: Kjell Myrann, Jørn Holtan, Tore Andersen og Asbjørn Johnsen.