Vindkraft og datasentre er viktige drivere i utviklingen av langsiktige kraftkjøpskontraker (PPA). Foto: Tore Halvorsen

Utviklingen av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) er i tydelig økning. Datasentre og vindkraft er noen av årsakene til dette.

Det er Copenhagen Economics, som etter oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), har analysert utviklingen og bruken av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) her i landet, ifølge en pressemelding fra NVE.

Økt oppmerksomhet på ESG (Environmental, Social and Governance), som gir selskaper et ønske om å levere produkter som er produsert på fornybar energi til kunder, er også en viktig driver for denne utviklingen, iflge NVE.

Copenhagen Economics ser for seg at strengere regulatoriske krav i det finansielle markedet som ikke inngår for PPAer, vil gi et insentiv for aktører å velge PPAer som et prissikringsverktøy framfor prissikring i det finansielle markedet.

– For RME er det viktig å forstå trender og utviklingen i kraftmarkedet slik at vi kan basere reguleringen på et bredest mulig kunnskapsgrunnlag. Denne rapporten gir oss nyttig innsikt i markedet for prissikringsmuligheter i Norden, og hvordan markedet har endret seg de siste årene, sier seksjonssjef i RME Vivi Mathiesen i meldingen.