Arild Wold og Richard Sjølie i gang med å skjøte to av de skadde kablene. Foto: Omexom

Da strømkablene til Gotland i Sverige fikk alvorlige graveskader, bidro Omexom Norge til å unngå en kritisk situasjon for øyas 60.000 innbyggere, turister og næringsliv.

Det var i slutten av november at tre av forsyningskablene på landsiden, ved Västervik, ble skadet under gravearbeid. Kablene er 132 kV fra 1980, og det som kan karakteriseres som første generasjons PEX-kabler. Skjøtebarbeidet ble gjort av Omexom Norges avdeling HV Cable.

– Dette ga kortest mulig nedetiden for kunden. Når hele samfunn på øyer, som Gotland, blir rammet er det ekstra kritisk siden alternativ kraftforsyning ofte er begrenset, sier avdelingsleder Lars Welde Sannum i Omexom i en pressemelding

Før selve utbedringen av kablene kan starte, må HV Cable ha tilgang til konstruksjonsdata for aktuell kabel og bilde av kabelskade.

– Da kan vi starte planleggingsarbeidet på vei til stedet vi skal jobbe. I Västervik hadde vi et godt samarbeid med kunden – Vattenfall Eldistribusjon og Vattenfall Service. Som lokal entreprenør gravde de også ut tilstrekkelig grop rundt kablene, drenerte området og la et provisorisk gulv som vi må stå på mens vi skjøter kablene, under et tak slik vi bygde i Västervik. Vi hadde i tillegg med oss eget skjøtetelt. Godt samarbeid med kunden sparer tid, som selvsagt er essensielt i kritiske situasjoner som her, sier Sannum.