Foreslåtte endringer i lovverket kan medføre inndragning av ulovlig utbytte fra lovbrytere. Foto: Forbrukerrådet

Regjeringen strammer grepet ved regelbrudd

Brudd på regler kan koste dyrt for landets energiselskaper. Nå kan det ikke bare ilegges gebyr, men inndragning av økonomisk gevinst.
Tirsdag, 14 januar, 2020 - 16:14

Dette er et sentralt punkt i det forslaget som OED nå har sendt på høringen. Det dreier seg om endringer knyttet til vassdragsreguleringsloven, vassressursloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova, ifølge høringsbrevet fra OED.

Det er etter gjeldende regler hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd disse lovene. Nå skjerpes regelverket, ved at det åpnes for inndragning av ulovlig utbytte ved overtredelse av de samme lovene. Formålet med denne type reaksjon er ikke å straffe overtrederen, men en mer effektiv håndhevelse på energi og vassdragsområdet, ifølge høringsbrevet.

Videre heter det at de verdier regelverket skal beskytte, blir bedre ivaretatt. For næringsaktører vil økt etterlevelse også ha en positiv effekt ved at det reageres overfor konkurrerende virksomheter som bryter regelverket.

Videre foreslår departementet flere mindre endringer knyttet til reaksjonene overtredelsesgebyr, straff og tvangsmulkt.

På forsiden nå

Støtten i folket til fornybarutbygging har falt, men klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil ha både vindkraft på land og oppgradering av eksisterende vannkraft, forteller han til Energiteknikk.
Equinor ser store skalafordeler i flytende havvind.
Skagerak Kraft vil ruste opp elvekraftverkene Årlifoss og Grønnvoll i Tinnelva i Notodden kommune i Telemark, noe som vil gi en liten produksjonsøkning.
Glitre Energi Produksjon har ansatt Line Drange Ruud som ny kraftverkssjef.
Sammen med Enovos skal Statkraft levere CO2-fri kraft til tyske Daimler-fabrikker, produsert og levert samtidig i en kombinasjon av vann-, vind- og solkraft.
Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Utviklingen av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) er i tydelig økning. Datasentre og vindkraft er noen av årsakene til dette.
Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet blir partiets nye fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen.
Får vedlikeholdskjøre reservegasskraftverket i to år til.
Forrige uke hadde Foreningen Ung i Fornybar stiftelsesmøte og nettverkssamling i Oslo.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).