Solstormer skaper magnetiske felt, og dermed induksjonsstrømmer. I verste fall kan disse slå ut strømforsyningen på jorda. Vi som lever i nord er mest utsatt. Illustrasjon iStock/Arkadiusz Wargula

Økt solstormaktivitet truer strømnettet. Nå arbeider Sintef med løsninger som kan gi bedre beskyttelse.

Ifølge forskere er tusenvis av store transformatorer på den nordlige halvkule sårbare for solstormer. Det kan slå ut deler av strømnettet. Spesielt uttrykker NVE bekymring for transmisjonsnettet, fremgår det av en artikkel publisert på nettstedet Gemini.

Ifølge artikkelen er solstormer, forårsaket av elektromagnetisk stråling og elektrisk ladede partikler som konstant slynges ut fra sola, over tid i varierende grad en utfordring. På sitt mest intense kan den over lengre tid gjøre store områder strømløse.

-Solstormer vil ha ulik effekt etter hvor i Norge de inntreffer. Transformatorer, som er den viktigste komponenten i strømnettet, er sårbare for stormene. De er laget for vekselstrøm, men når det skapes store likestrømmer fra stormene, vil de overopphetes og i verste fall havarere, forklarer Sintef-forsker Kristian Thinn Solheim.

I artikkelen opplyses det at Statnett opplever effekten av solstormer 15 til 20 ganger per år, uten at det så langt har medført utfall. NVE mener at en kraftig solstorm som varer i flere dager er en fare for at hele transmisjonsnettet vil falle ut, enten på grunn av vern-utkobling og spenningskollaps, eller utkobling for å beskytte transformatorene.

Ifølge artikkelen har Sintef de siste par årene, i samarbeid med Statnett og NVE, arbeidet med et forskningsprosjekt som skal gjøre oss bedre rustet til å håndtere fremtidige solstormer.

-I september installerte vi sensorer på en transformator nord i Trøndelag for å måle og analysere de geoinduserte strømmene i den. Her er det nemlig merket påvirkning, ustabilitet og utfall fra solstormer de senere årene. Data fra sensorene skal kombineres med målinger av solstormer gjort fra romværstasjoner over mange år, forteller Kristian Thinn Solheim.