Årlifoss kraftstasjon er et av de to kraftverkene i Tinnelva som Skagerak Kraft vil ruste opp. Foto: Kjell Løyland

Skagerak Kraft vil ruste opp elvekraftverkene Årlifoss og Grønnvoll i Tinnelva i Notodden kommune i Telemark, noe som vil gi en liten produksjonsøkning.

Begge kraftverkene skal få nytt kontroll- og apparatanlegg, og turbinhjulet ved Årlifoss skal byttes ut eller rehabiliteres. Ved Årlifoss skal det dessuten ses på muligheten for å utvinne mer kraft enn i dag, skriver Skagerak Kraft på sin nettside.

Til Energiteknikk forteller prosjektleder Harald-Knut Kvandal i Skagerak Kraft at opprustningsprosjektene i de to kraftverkene fortsatt er i en tidlig fase. Han antar at de grep som er planlagt i Årlifoss kan gi en økning i kraftproduksjonen på mellom 3 og 5 GWh.

40-50 millioner

Utskifting av kontrollanlegget i Grønnvollfoss vil ha marginal effekt på kraftproduksjonen. Han anslår den samlede investeringen i de to kraftverkene til mellom 40 og 50 millioner kroner.

Årlifoss kraftstasjon er fra 1989, og driftes med en kaplanturbin. Installert effekt er 22 MW, og årsproduksjonen på rundt 130 GWh. Grønvollfoss kraftstasjon ble bygget på 1930-tallet, men er betydelig oppgradert i 2008. Kraftstasjonen har to aggregater med en samlet installert effekt på 32 MW, og en årsproduksjon på rundt 170 GWh.

Fordi de to kraftverkene ligger i samme vassdrag, skal prosjektene samordnes, men deles i to anskaffelser, elektro og mekanisk.

Om prosjektet

Skagerak Kraft er i gang med omfangsbeskrivelser, investeringsbeslutninger og utarbeidelse av forespørsler.

Omfanget innebærer:  

 • Nye kontrollanlegg
 • Nye vern 
 • Nye lavspentanlegg 
 • Utskifting/rehabilitering av høyspentanlegg
 • Reservekraftaggregat
 • Rehabilitering/utskifting turbin (Årlifoss)
 • Ny turbinregulator (Årlifoss) 
 • Ny/levetidsforlengelse elektronisk turbinregulator (Grønvollfoss)

Foreløpig fremdriftsplan:

 • Utsendelse forespørsler andre kvartal 2020
 • Kontrahering planlagt fjerde kvartal 2020
 • Gjennomføring Årlifoss 2021-2022 
 • Gjennomføring Grønvollfoss 2022-2024