RME unntar småbåthavner og campingplasser for omsetningskonsesjon på strøm. Foto: Tore Halvorsen

Reguleringsmyndigheten for energi unntar salg av elektrisitet i småbåthavn og på campingplass fra omsetningskonsesjonsplikt.

Reguleringsmyndigheten (RME) finner det ikke hensiktsmessig å regulere salg av strøm hos disse virksomhetene. RME mener at småbåthavner og campingplasser til en viss grad har markedsmakt, men at markedsmakten i stor grad henger sammen med andre tjenester som aktørene tilbyr, ifølge en pressemelding fra NVE.

Dersom RME skulle tildele aktørene omsetningskonsesjon med formål å regulere disses inntekter fra infrastrukturen de er ansvarlige for, vil aktørene fortsatt ha mulighet til å øke prisene på leie og andre avgifter. En omsetningskonsesjon antas dermed å ikke utgjøre en stor forskjell på kundenes totale kostnader, opplyses det i pressemeldingen.

– Vi har fått henvendelser fra eiere av småbåthavner, campingplasser og kunder av disse tjenestene som lurer på om salget av elektrisitet er omsetningskonsesjonspliktig virksomhet. I utgangspunktet er dette omsetningskonsesjonspliktig virksomhet, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) finner det ikke hensiktsmessig å regulere salg av elektrisitet hos disse virksomhetene, sier seksjonssjef for sluttbrukermarked i RME Guro Grøtterud.