Fra produksjonen av Mercedes-Benz i en av fabrikkene til Daimler i Tyskland. Foto: Daimler

Sammen med Enovos skal Statkraft levere CO2-fri kraft til tyske Daimler-fabrikker, produsert og levert samtidig i en kombinasjon av vann-, vind- og solkraft.

Dette er første gang det er lagt til rette for 100 prosent industriell, grønn strømforsyning i Tyskland i stor skala, ifølge en pressemelding fra Statkraft.

Det er Statkraft som har utviklet konseptet, som skal implementeres av Enovos, ifølge meldingen. 

Det unike er at den fornybare kraften blir produsert samtidig som den forbrukes. En stor andel av kraften kommer fra sol, vind og vann. Med sin fleksibilitet bidrar vannkraftverkene til Statkraft til stabilitet i leveransene. 

– Å produsere tilstrekkelig med fornybar kraft momentant med at den forbrukes, er en utfordring. Fleksibiliteten i våre vannkraftverk kompletterer den uregulerbare kraftproduksjonen fra vind og sol, slik at kunden er garantert kraftleveranser i henhold til inngåtte kontrakter, uttaler Christian Rynning Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, i meldingen.