handelsgulv

De nordiske systemoperatørene og nåværende og fremtidige kraftbørser i Norden er enige om å utsette innføringen av systemet som legger til rette for håndteringen av flere kraftbørser.

Tidligere er det annonsert at det fra 10. mars vil lanseres systemer som vil muliggjøre konkurranse mellom kraftbørser, men testingen av nye prosedyrer som håndterer informasjonsflyt mellom aktørene i det fremtidige nordiske kraftmarkedet, tar noe lengre tid enn opprinnelig planlagt, ifølge en pressemelding fra Statnett.

I meldingen opplyses det at denne reviderte planleggingen gir prosjektet tilstrekkelig tid til ytterligere testing for å sikre en robust og pålitelig nordisk markedskobling. Etter planen vil en ny dato annonseres i slutten av februar.

En kraftbørs må utpekes av en regulator og kalles da Nominated Electricity Market Operator (NEMO). Det nordiske Multi-NEMO Arrangement-prosjektet har som mål å åpne den europeiske såkalte day-ahead markedskoblingen for flere NEMOer i de nordiske prisområdene uten å endre de generelle prinsippene for markedskobling og allokering av overføringskapasitet mellom budområder, ifølge meldingen.

Deltagerne i prosjektet er de nordiske systemoperatørene Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid og de tre nordiske NEMOene Nord Pool (EMCO), EPEX SPOT and Nasdaq.